Lattiapalvelu K. Palosaari Oy - Comfort-Lämpölattian asennus
EtusivuSairaiden lattioiden syndroomaReferenssitLinkitTarjouspyyntöYhteystiedotweber vetonit valtuutettu lattiaurakoitsija
Comfort Lämpölattia
Esittely    |
Järjestelmä    |
Tarvikkeet    |
Asennus    |
Asennus
Työolosuhteet
Talossa on oltava vesikatto, ikkunat ja ovet asennettuna. Työn aikana huoneen ja alustan lämpötilan on oltava vähintään + 10°C ja alustan suhteellinen kosteus < 95%.

Alustan esityö – alustakohtainen: Valinnainen asennuskerros:Tätä valinnaista kerrosta voidaan käyttää esim. viemäreiden, vesiputkien tai sähköjohtojen asennuskerroksena.

Pienet asennukset voidaan tehdä 30-100 mm EPS-levykerroksella, johon urat leikataan lämpölankaleikkurilla. EPS- levyn on oltava vähintään luokkaa EPS 100 lattia. Jos asennettavana on useita putkia, on kätevämpää tehdä yksi kokonainen kanava ja sitoa putket siihen nippuun. Rako täytetään jäykällä laastilla tai tasoitteella, jotta levyt saavat yhtenäisen tuennan.

Putket voidaan myös porata ala- tai välipohjan läpi ja viedä alla olevassa alakatossa tai alapohjan alla.Palaa alkuun
Comfort-levyjen asennus
Varmista ennen weber Comfort-levyjen asennusta, että pinta on kuiva ja puhdas. weber Floor 4960 reunanauhat asennetaan kaikkien pystyrakenteiden ja putkien ympärille. Ne antavat pintalaatalle liikkumatilaa, jota tarvitaan kosteus- ja lämpölaajenemiseen. Reunanauha myös erottaa pintalaatan akustisesti kaikista pystyrakenteista.
Comfort-Lämpölattian asennukseen tarvitaan kolmea erityyppistä levyä:

Aloita Comfort-levyjen asennus ulkoseiniltä yhdellä rivillä (puolikas) Kääntölevyä (leikattu 300 x 1200 mm mittaan), jonka jälkeen seuraavat täysimittaiset Uralevyt. Kun päästään taas vastakkaiselle seinälle, asennetaan taas rivi puolikkaita Kääntölevyjä. Jäljelle jäävät raot täytetään Täyttölevystä leikatuilla kappaleilla. Niitä käytetään myös hankalissa tilaratkaisuissa tai kun lattiassa on läpivientejä. Jakotukin lähellä Kääntölevy mahdollistaa joustavan putkien vedon jakotukille.

HUOM: Kaikkien levyjen mitat ovat 1200 x 600 mm. Alumiinimoduulit ovat kukin 284 mm, ja niiden väliin jää 16 mm rako. Tämä siksi, että levyt olisivat höyryä läpäiseviä. Tällöin kosteus ei pääse tiivistymään aluminiä vastaan siinäkään tapauksessa, että lattiarakenteessa on muita höyrytiiviitä kerroksia (kuten esim. epoksipinnoite tai höyrysulkumuovi).Palaa alkuun
Lämmitysputkien asennus


Putket asennetaan lämmityssuunnitelman mukaisesti. Putket voidaan asentaa pääosin seisten, klikkaamalla putki alumiiniuraan. Pääperiaate on, että piiri viedään ensin ulkoseinälle, josta se rivimuotoisesti palaa edestakaisin huoneeseen päin. Näin saadan lämpimin vesi sinne missä tarvitaan eniten lämmitystehoa ja ilmanvirtaus saadaan ikkunaa pitkin ylös, jolla vältytään vedon tunteesta.

Lämpöputkina käytetään yleisesti nk. komposiittiputkia (alu-PEX). Myös PEX-putkea voidaan käyttää. Uralevyn urat on suunniteltu Ø 16 - 17 mm putkille, johon putket on helppo asentaa. Lämmityspiiri aloitetaan ulkoseinästä. Syöttöputket ja putken käännökset kiinnitetään Kääntölevyihin weberin Comfort-kiinnikkeillä 4903. Kiinnikkeen ruuvi tarttuu Käännöslevyn alumiiniin, menemättä kuitenkaan eristeen läpi. Näin eriste pysyy yhtenäisenä kerroksena ilman askelääntä pilaavia läpimeneviä kiinnikkeitä.

Käännöslevyä ja Comfort-kiinnikettä käytetään myös jakotukin edessä, jossa putkien määrä on suuri. Koska putket eivät ole alumiiniurassa, luovuttaen lämpöään ja sen lisäksi jäävät Erotuskankaan alle, niiden lämmitysteho on hyvin rajattu. Näin vältytään siltä, että jakotukin läheisyydessä olisi suuri määrä, tasoitteen sisällä olevia putkia, jolloin lattia tällä alueella olisi hyvinkin lämmin.Palaa alkuun
Erotuskangas
Floor 4940 Erotuskangas erottaa tuoreen massan alla olevasta lämmitysjärjestelmästä ja estää massaa valumasta eristelevyjen väliin. Tämä erikoisvalusuoja on valittu huolellisesti tiiviytensä ja työstettävyytensä vuoksi, joka takaa nopean ja varman lopputuloksen. Erotuskangas rullataan auki levyjen päälle. Vuodat limitetään riittävästi tai teipataan tiiviiksi. Erotuskangas nostetaan kaikkia pystyrakenteita vastaan ja läpivientien ympärille ja teipataan tiiviiksi, siten että erotuskangas muodostaa tiiviin "kaukalon" mihin tasoite voidaan pumpata.

Palaa alkuun
Pumppaus:
Ennen pumppausta asennetaan vielä Floor 4945 Lasikuituverkko, limitys min 50 mm.

Comfort Lämpölattioissa käytetään tasoitteena:

tai

Tasoite pumpataan suoraan Erotuskankaan päälle suositellussa paksuudessa. Tasoite "hevostellaan" tai liipataan pumppauksen jälkeen.

HUOM: Puhdas portland-sementtipohjainen laasti tai betoni eivät ole sopivia weber Comfort Floor -lämpölattioihin, sillä alumiini reagoisi (kaasuuntuisi) märän betonin kanssa, johtuen sen korkeasta pH-arvosta!

Palaa alkuun
Lattian käyttöönotto ja päällystys:
Tasoite on kävelykelpoinen n. 6 tunnin - vuorokauden kuluttua, riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista. Tavallisesti päällystys voidaan suorittaa 3-4 viikon kuluttua tasoittamisesta, kuivumisolosuhteista riippuen. Lattiapäälllysteen kiinnittämisessä RYL:n ja lattianpäällysteen valmistajan ohjeita. Floor 4350 dB-Plaanoa käytettäessä lattia pintatasoitetaan Vetonit 3000 -lattiatasoitteella ennen PVC- tai linoleum maton asennusta.

Kuivumisolosuhteet määräävät, milloin lattian pinnoituksen voi aloittaa. Pinnoitusvalmiutta osoittavat lukemat pätevät kuivalla alustalla, huoneen lämpötilan ollessa 20°C ja suhteellisen kosteuden ollessa 50%. Ilmankuivaajia, vetoa ja liian korkeita lämpötiloja tulee välttää. Kuivumista voi edesauttaa kytkemällä lattialämmitys.

Palaa alkuun
Liikuntasaumoja ja laatan jako osiin:
Normaaleissa huoneistoissa yleensä ei tarvita liikuntasaumoja. Epäsuotuisissa tilaratkaisuissa (pitkät, kapeat käytävät tai laajat alueet, joissa väliseinät katkaisevat muutoin yhtenäisen laatan, suosittelemme näissä kriittisissä kohdissa noin 5 mm syvän uran sahaamista. Mikäli laatta on haljetakseen, se halkeaa hallitusti juuri näistä kohdista, mutta pysyy silti koossa lasikuituverkon ansiosta. Mikäli lattiapinnoite vaatii saumattoman ja halkeamattoman lattian, nämä urat voi injektoida epoksihartisilla heti, kun kutistumisjännitys on loppunut, eli kun tasoite on täysin kuivunut!

Koska lämmitysputket ovat täysin tasoitelaatan alla, riski vahingoittaa näitä on saumoja sahattaessa hyvin pieni. Lämmitysputketkaan eivät kärsi siitä, että tasoitelaatassa on saumoja, sillä putket ovat Erotuskankaan alla täysin irroitettu tasoitelaatan liikkeistä.

Rakennuksen rungon liikuntasaumojakaan ei tarvitse välttämättä seurata, sillä tämä pintalaatta kelluu täysin irroitettuna, riippumattomana rungon liikkeistä. Päinvastoin voimme tarjota yhtenäisen kelluvan tasoitelaatan, jonka päälle voi tehdä yhtenäisiä laatoituksia suurillekin aloille ilman liikuntasaumoja.

Huomaa, että rakennusgeometria saattaa aiheuttaa pieniä hiushalkeamia. Pienillä hiushalkeamille ei kuitenkaan ole minkäänlaista vaikutusta lattian toimivuuteen tai kantavuuteen ja lattiapinnoite peittävät ne. Lopputuloksena on kaunis, suora ja lämmin lattia, jonka voi päällystää kaikilla normaaleilla pinnoitteilla

Palaa alkuun